Afbeeldingen Bastion Huidevetterstoren

  • Bastion Huidevetterstoren op de kaart van Vergilius Bononiensis (detail): Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen – UNESCO, Werelderfgoed, inv. nr. MPM.V.VI.01.002 (uitsnede)
  • Bastion Huidevetterstoren in het midden van de 19de eeuw: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 76#12
  • De Huidevetterstoren in 1860: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 76#8
  • Foto: Bezoekers op publieksdag © Frederik Beyens
  • Foto: Een deel van het bastion verdwijnt voor de nieuwe tunnel © Frederik Beyens
  • Foto: Zuidelijke voorzijde met piramidale hoek © Frederik Beyens
  • Foto zuidelijke voorzijde en foto steunberen : Stad Antwerpen, dienst archeologie

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: