Afbeeldingen Rijnkaai Zuid

  • Detail 16de eeuwse kaart Nieuwstad met vlieten : Kaart Pauwels-Van Overbeke, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4117
  • 16de-eeuws schematisch plan Nieuwstad met vlieten: Plan Peter Frans, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4984
  • De vlieten in zone Rijnkaai circa 1662: Plan Verbiest, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4129
  • De historische vlieten in de Nieuwstad: Prekadastrale landmeterskaarten - Nieuwstad tussen Oosterse vliet en Timmervliet, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#5007
  • Nieuwstad: Prekadastrale landmeterskaarten - Antwerpen Nieuwstad, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#5006 (uitsnede)

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: