Afbeeldingen Rijnkaai Zuid MeerWeten

  • 16de-eeuwse kaart Nieuwstad met vlieten: Kaart Pauwels-Van Overbeke, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4117
  • Detail 16de-eeuwse kaart Nieuwstad met vlieten: Kaart Pauwels-Van Overbeke, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen,, inv. nr. 12#4117
  • 16de-eeuws schematisch plan Nieuwstad met vlieten: Plan Peter Frans, Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4984

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: