Afbeeldingen Noorderlijn

  • Bastion Huidevetterstoren in het midden van de 19de eeuw: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 76#12
  • De Kipdorpbrug in het midden van de 19de eeuw: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. PB#1320
  • De Rode Poort in het midden van de 19de eeuw: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. FOTO-OF#77
  • De Rode Poort met de Rijnpoortbrug: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 76#16
  • Bastion Kattenberg en Hansahuis (J. Linnig): FAM001005243, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen – UNESCO, Werelderfgoed
  • De stadsmuur op de Italiëlei in een proefopgraving in 2012: Stad Antwerpen dienst archeologie

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: