Images Kipdorpsite

  • Zicht op de Kipdorpbrug in 1866: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. PB#1320
  • Het ontwerp voor de Kipdorpsite: studio de SolĂ -Morales
  • Alle andere afbeeldingen: Stad Antwerpen dienst archeologie

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: