Afbeeldingen Brouwerij De Koninck

Foto’s 1, 2, 3, 5 en 6: Stijn Bollaert

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be