Brouwerij De Koninck

In 1827 koopt de familie De Koninck de afspanning ‘De Plaisante Hof’. In 1833 vestigt brouwerij ‘De Hand’ zich hier definitief. Door de vele uitbreidingen wordt de site een lappendeken van monumentale magazijnen, historische brouwhallen, een gisttoren uit het interbellum en allerhande aanbouwsels.
Met de verbouwingen versterkt de brouwerij de magie van dit allegaartje en maakt het de hele site toegankelijk voor een breder publiek. Vandaag wordt er nog altijd bier gebrouwen bij De Koninck maar is de brouwerij ook begonnen aan een nieuw hoofdstuk met een centrum voor bierbeleving en ambachten.


Verantwoording afbeeldingen:
Foto’s 1, 2, 3, 5 en 6: Stijn Bollaert
De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

GISid: 
97
Afbeelding: 
Gerestaureerde straatgevels aan de Mechelsesteenweg met nieuwe monumentale toegangspoort.
Zicht op de monumentale nieuwe toegangspoort van op het binnenplein
Door de ruimte tussen de gebouwen vrij te maken werden nieuwe steegjes gecreëerd
Straatgevels in de Boomgaardstraat voor de werken
Straatgevels in de Boomgaardstraat na de restauratie met centrum voor ambachten
In het café kan je het bier proeven
Latitude: 
51.20
Longitude: 
4.42