Noorderlijn

De werken voor project Noorderlijn (www.noorderlijn.be) leggen op verschillende plaatsen archeologische resten van de stad bloot. Het gaat hierbij om delen van de 16de-eeuwse stadsmuur onder de Noorderleien, London-Amsterdamstraat en Rijnkaai. Ook resten van vlieten en historische bewoning langs de Noorderkaaien tonen zich.

Ter hoogte van de huidige IJzerlaan en de kruising met de Noorderlaan worden de kades van 19de-eeuwse Kempische vaart en de historische sluis aan het Asiadok opgegraven als voorbereiding op de aanleg van het nieuwe IJzerlaankanaal.

De leien werden in de 19de eeuw aangelegd op het tracé van de afgebroken 16de-eeuwse Spaanse omwalling. Ondergronds bleven de monumentale resten van deze vesting bewaard. De 10 meter hoge stadsmuur met 9 bastions was omgeven door een stadsgracht met 5 bruggen. Net als bij de heraanleg van de Zuiderleien (2002-2006), zullen bij de nieuwe aanleg de vestingresten aan het licht komen.

Meer bepaald ter hoogte van:

  • de Maria-Theresialei (bastion Huidevetterstoren)
  • het Operaplein (Kipdorpbrug, en -bastion)
  • de Paardenmarkt (halfbastion en brug van de Rode Poort)
  • de Tunnelplaats (bastion Rode Poort)
  • de Italiëlei tussen de Tunnel- en Noorderplaats (stadsmuur)
  • de Noorderplaats (bastion Schijn)
  • de Rijnkaai (bastion Kattenberg)

Aan het Operaplein zullen de monumentale vestingresten van de Kipdorpsite zichtbaar blijven in de nieuwe aanleg van het plein.

Aan het Hardenvoortviaduct bevinden zich naast bastion Schijn ook de resten van ‘Sas van ‘t Schijn’. Deze 19de eeuwse watersluis regelde het waterpeil in de voorgracht en de stadsgracht

Afbeelding: 
Bastion Huidevetterstoren in het midden van de 19e eeuw
De Kipdorpbrug in het midden van de 19e eeuw
De Rode Poort in het midden van de 19e eeuw
De Rode Poort met de Rijnpoortbrug
Bastion Kattenberg en Hansahuis (J. Linnig)

Categorie: