Rijnkaai Zuid

Als deel van het project Noorderlijn –Brabo 2 wordt een tramverbinding tussen het Eilandje en het stadscentrum uitgewerkt. Hierbij worden de ondergrondse resten aangesneden van de Spaanse omwalling, historische vlieten en woningen:

  • Rijnkaai: muur van bastion Kattenberg en de Timmervliet
  • Tavernierkaai: Graanvliet en 16de-eeuwse huizen van de Nieuwstad
  • Rouaanse kaai: gedempte Brouwersvliet en een afgebroken middeleeuws bouwblok

Vlieten waren havenkanalen die in verbinding stonden met de Schelde, zodat schepen goederen konden lossen tot diep in de stad. Als deel van de Noordelijke stadsuitbreiding – of Nieuwstad- werden in de 16de eeuw drie vlieten gegraven: de Timmervliet, Middelvliet of Graanvliet en de Brouwersvliet. De Brouwersvliet (as Oude Leeuwenrui-Ankerrui) bestond al eerder en vormde rond 1400 de grens van de middeleeuwse stad.
Met deze vlieten en de werven ertussen zag de kaailijn er dus heel anders uit. Onder Napoleon werden de stadsmuren aan de kaaien gesloopt en met de bouw van het Willemdok tussen de Graanvliet en de Timmervliet verloren deze kanalen hun verbinding met de Schelde. Op het einde van de 19de eeuw werden de Scheldekaaien rechtgetrokken en de vlieten gedempt.
De kademuren van de vlieten zijn ondergronds waarschijnlijk nog goed bewaard.
Daarnaast zullen de werken ook de historische bouwblokken aansnijden die in de 19de eeuw afgebroken werden voor de aanleg van de nieuwe kaaizone.

Het archeologisch onderzoek zal al deze resten onderzoeken en in kaart brengen. Waar mogelijk zullen de vestingen opnieuw zichtbaar gemaakt worden in de nieuwe straataanleg.

Afbeelding: 
16de-eeuwse kaart Nieuwstad met vlieten
Detail 16de-eeuwse kaart Nieuwstad met vlieten
16de-eeuws schematisch plan Nieuwstad met vlieten

Categorie: