Schelde Vrij!

Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 stelde Nederland een tol in op de Schelde. Die werd in 1863 afgekocht. Tien jaar later schreef de stad een ontwerpwedstrijd uit voor een monument om de afkoping te herdenken. Jacques Winders won de wedstrijd en hij maakte zijn ontwerp in samenwerking met beeldhouwers Louis Dupuis en Jacques de Braekeleer.
Het monument werd ter plaatse gebeeldhouwd in een werkhuis dat boven de funderingen werd opgericht. De bouw nam tien jaar in beslag. Verschillende figuren en symbolen verwijzen naar de stad, de Schelde en haar vrijmaking.

Afbeelding: 
Ontwerptekening van het monument Schelde vrij
Ondertekening van de opheffing van de tol
Het monument vóór de plaatsing van het hekwerk
Tekening van het monument in het gedenkboek van de stad
Latitude: 
51.21
Longitude: 
4.40

Categorie: