Waterpoort

Oorspronkelijk was deze poort een doorgang in de stadswal langs de Schelde. Via die doorgang kon men vanaf de Scheldezijde de Vlasmarkt bereiken. Ze diende als stadspoort én als erepoort voor Filips IV, de koning van Spanje. Inscripties aan beide zijden van de poort verwijzen naar die functies. Het ontwerp van de poort wordt toegeschreven aan Rubens, al ontbreken harde bewijzen hiervoor.
Met de rechttrekking van de Scheldeoevers werd de Waterpoort in 1883-1884 verplaatst naar de pas overwelfde Sint-Jansvliet, waar zij geheel vrij stond. Toen op die plaats de voetgangerstunnel (1931) werd aangelegd, verhuisde ze naar de Gillisplaats.

GISid: 
095
Afbeelding: 
De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie (gravure)
De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie, aquarel van J. Linnig (1847)
De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie, langs de Scheldezijde
De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie, langs de zijde van de Vlasmarkt
De Waterpoort op haar tweede locatie aan Sint-Jansvliet
De Waterpoort op haar tweede locatie aan Sint-Jansvliet
De verschillende locaties van de Waterpoort
Latitude: 
51.21
Longitude: 
4.39

Categorie: