Afbeeldingen Commandobunker

  • Beeld 1: Gebouwen van de Prekerskazerne, afgebroken in 1972 - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. FOTO-OF # 1732
  • Beeld 2: Grondplan van de eerste verdieping van de Prekerskazerne - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 12#5608
  • Beeld 3: De bunker, verscholen tussen moderne gebouwen - stad Antwerpen dienst monumentenzorg/Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 1107#5750
  • Beeld 4: De bunker, verscholen tussen moderne gebouwen - stad Antwerpen dienst monumentenzorg/Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 1107#5750
  • Beeld 5: De alarmcentrale in de commandobunker - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 1107 # 6508

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: