Afbeeldingen Grachten en ravelijnen

  • Beeld 1: Detail uit het 16de-eeuws plan van de citadel, met aanduiding van de trap naar de gracht - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 12#4300
  • Beeld 2: De citadel met aanduiding van het ravelijn dat werd aangelegd om de hoofdingang te beschermen - Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties, Prentenkabinet, tg:uapr:70
  • Beeld 3: Archeologen leggen een gekasseide helling bloot grenzend aan de muur van de gracht - dienst archeologie stad Antwerpen
  • Beeld 4: Onder de helling bevond zich een oudere bakstenen trap - dienst archeologie stad Antwerpen

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: