Afbeeldingen Schelde Vrij

  • Beeld 1: Ondertekening van de opheffing van de tol - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. FOTO-GF # 589
  • Beeld 2: Het monument vóór de plaatsing van het hekwerk - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. FOTO-OF # 4507
  • Beeld 3: Tekening van het monument in het gedenkboek van de stad - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 818 # 79

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: