Afbeeldingen Waterpoort

  • Beeld 1: De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie (gravure) - Museum Plantin-Moretus (collectie Prentenkabinet), Antwerpen – UNESCO Werelderfgoed, inv.nr. PK.MP.26622 | M I/D.460
  • Beeld 2: De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie, aquarel van J. Linnig (1847) - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 12 # 2973
  • Beeld 3: De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie, langs de Scheldezijde - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. FOTO-OF # 489
  • Beeld 4: De Waterpoort op haar oorspronkelijke locatie, langs de zijde van de Vlasmarkt - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. FOTO-OF#4444
  • Beeld 5: De Waterpoort op haar tweede locatie aan Sint-Jansvliet - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 934#22293
  • Beeld 6: De Waterpoort op haar tweede locatie aan Sint-Jansvliet - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. FOTO # 10973
  • Beeld 7: De verschillende locaties van de Waterpoort - stad Antwerpen dienst archeologie

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: