Images Memorial V bombs

  • Beeld 1: De eerste V-bom op Antwerpen kwam net naast het museum neer - Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr.: FOTO#11221/SA425044
  • Beeld 2: De eerste V-bom op Antwerpen kwam net naast het museum neer - Archief KMSKA
  • Beeld 3: Lancering van een V2-raket te Peenemünde (Duitsland) in 1943 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1978-Anh.0...
  • Beeld 4: De bomvrije kelder werd tijdens WO II verstevigd - Archief KMSKA
  • Beeld 5: Briefwisseling over de atoombunker onder het KMSKA - Archief KMSKA
  • Beeld 6: Zo evacueerde men schilderijen naar de kelder - Archief KMSKA

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: