700 jaar oude Kipdorppoort opgegraven (en)

Translation of this page will follow shortly.
Een Engelse vertaling van deze pagina volgt binnenkort.

Tijdens de werken van de Noorderlijn kwam onder de huidige straat ‘Kipdorpbrug’ de laatmiddeleeuwse Kipdorppoort uit 1314 in beeld. Van het poortgebouw dat opvallend goed bewaard was, werd de rechtervleugel bijna volledig vrijgelegd. Dit deel van de poort omvat een grotere toren, een traptoren en verschillende kamers met tegelvloeren. De gevel was bekleed met zowel witte als blauwe natuursteen. Ook werd de toegangsbrug met beschutte schietgang blootgelegd. Later, in opdracht van Karel V, werd het poortcomplex vervangen door de Spaanse Omwalling waarbij de rechtervleugel werd geïntegreerd in de Renaissancepoort. Met de afbraak van de omwalling in de 19de eeuw verdween ook deze poort. Bij de opgraving werd wel een baksteenmassief vastgesteld, dat in 1885 bleek gemetst te zijn. Het diende als fundering voor het standbeeld dat hier heeft gestaan ter herdenking van de Franse Furie (1583). Volgend jaar leggen de archeologen de andere poortvleugel vrij. Wordt vervolgd!

Datum: 
Thursday, October 11, 2018 - 16:45
Afbeelidng: 
Zicht op de grote toren van de middeleeuwse Kipdorppoort tijdens de opgraving (foto stad Antwerpen)

Categorie: