Afbeeldingen Bastion Schijn

  • Bastion Schijn op de kaart van Virgilius Bononiensis (1565): Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen – UNESCO, Werelderfgoed, inv. nr. MPM.V.VI.01.002 (uitsnede)
  • Plan Michiel Coignet (1618) met bastion 'Pesthuys": Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4307 (uitsnede)
  • Plattegrond uit 1830 met bastion Schijn en Sas van het Schijn: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv. nr. 12#4280 (uitsnede)

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be

Categorie: