Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

Waar nu de toegang tot de voetgangerstunnel en een basketbalveld ligt, was ongeveer 800 jaar geleden de Sint-Jansvliet of een natuurlijke inham. Deze geul werd rond 1200 breder uitgebouwd zodat schepen zij aan zij konden aanmeren. Doorheen de tijd werden aan beide kanten van de vliet verschillende markten gehouden, zoals de fruitmarkt en de vlasmarkt. Op het knooppunt van de Hoogstraat met de vliet stond de Sint-Janspoort, die bestond uit een poortgebouw en een brug over de vliet.
De poort werd in 1581 al afgebroken, waardoor er weinig plannen en afbeeldingen van bewaard zijn gebleven. Bij de vernieuwing van de kaaien onder Napoleon werd de verbinding van de vliet met de Schelde verbreed en verdwenen de middeleeuwse torens aan Scheldezijde. Ook de toegangsbrug naar de Sint-Janspoort verdween na het overwelven en dempen van de vliet in 1881.

De archeologen verwachten de restanten van de kaaimuren van de Sint-Jansvliet aan te treffen en eventuele resten van huizen die op de Sint-Jansbrug stonden. De situering van de oude kaaimuren wordt zal worden verwerkt in het uiteindelijke ontwerp van het plein. Zo wordt een stukje verleden van Antwerpen terug zichtbaar.

Afbeelding: 
De Sint-Jansvliet op Le Beau plan (1853)
Jan Blauwbaardstoren aan de Sint-Jansvliet

Categorie: