Crafts

Afbeelding: 
English

Afbeeldingen gouden munt in Tabaksvest (en)

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Afbeeldingen gouden munt in Tabaksvest

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Bastion Schijn

Het hoekbastion Schijn is gelegen in het noorden van de Spaanse omwalling, naast een arm van de rivier Schijn.

Afbeeldingen SintJansvliet

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Afbeeldingen Archeologisch onderzoek op SintJansvliet

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Bastion Huidevetters Tower

The Bastion of Huidevetters Tower or the Tanners’ Tower is one of the nine bastions of the Spanish ramparts and was built near the medieval Huidevetters Tower.

Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet (en)

In 2018, Sint-Jansvliet will be rebuilt to create more space for the basketball court and the surrounding terraces. That is why the city’s archaeologists in early March 2016 will determine the exact location of these remnants and the state they are in.

Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

In 2018 wordt de Sint-Jansvliet heringericht zodat er meer ruimte komt voor het basketbalveld en de terrassen. Daarom onderzoeken stadsarcheologen begin maart 2016 waar de restanten van de vliet zich bevinden en in welke staat ze zijn.

Bastion Huidevetterstoren

Bastion Huidevetterstoren is een van de 9 bastions van de Spaanse omwalling. Deze werd gebouwd in de buurt van de middeleeuwse Huidevetterstoren.

Saint Walpurga’s Church

Probably St. Walpurga’s Church became the court chapel of the margrave’s residence around the year 1000. The church was dedicated to Saint Walpurga.

Pages

Subscribe to RSS - Crafts