Images Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

  • De Sint-Jansvliet op Le Beau plan (1853): Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, inv.nr. 12#487
  • Jan Blauwbaardstoren aan de Sint-Jansvliet: aquarel van Jozef Linnig, 19de eeuw , Museum Plantin-Moretus/ Prentenkabinet), Antwerpen - UNESCO Werelderfgoed, inv. nr. AV.3359.018.11-66

De samenstellers van deze website hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op beeldrechten, kan zich wenden tot de dienst archeologie van stad Antwerpen, tel. 03 338 23 23 of e-mail archeologie@stad.antwerpen.be