Historische haven

Wandel (virtueel) mee langs middeleeuwse vlieten, 16de-eeuwse aanlegplaatsen en Napoleontische kaaien.

Afbeelding: 
Dutch

Images Sint-Jansvliet

This page has not been translated. Deze pagina werd niet vertaald.

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Images Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

This page has not been translated. Deze pagina werd niet vertaald.

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Sint-Jansvliet (en)

Archaeologists are currently digging into the past of Sint-Jansvliet in anticipation of the square’s redesign in 2018.

Sint-Jansvliet (en)

About 800 years ago, Sint-Jansvliet was transformed from a natural inlet to a small harbour where boats could moor.

Sint-Jansvliet

Archeologen graven naar verleden van Sint-Jansvliet voor heraanleg plein in 2018.

Sint-Jansvliet

Ca. 800 jaar geleden groeide de Sint-Jansvliet uit van een natuurlijke inham naar een kleine binnenhaven waar schepen konden aanmeren.

Steenen Kraan (en)

Remnants of the medieval quay wall and the dwellings that connected to it were found under Ortelius quay.

Sint-Pietersvliet (en)

The historic quay wall of Sint-Pietersvliet was found in a test pit on the quay plateau.

Zuiderterras car park

The Napoleonic quay wall runs under the hangars near Zuiderterras. Two test pits were dug here to determine its exact location.

Meekaai Quay

Remnants of the walls of Brouwersvliet were examined in a trench near the quay known as Rouaanse Kaai.

Pages

Subscribe to RSS - Historische haven