Historische haven

Wandel (virtueel) mee langs middeleeuwse vlieten, 16de-eeuwse aanlegplaatsen en Napoleontische kaaien.

Afbeelding: 
Dutch

Images Sint-Jansvliet

This page has not been translated. Deze pagina werd niet vertaald.

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Images Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

This page has not been translated. Deze pagina werd niet vertaald.

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Afbeeldingen Sint-Jansvliet

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Afbeeldingen Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

Onder de knop “beschrijving” vindt u de verantwoording van de gebruikte afbeeldingen.

Sint-Jansvliet (en)

Archaeologists are currently digging into the past of Sint-Jansvliet in anticipation of the square’s redesign in 2018.

Sint-Jansvliet (en)

About 800 years ago, Sint-Jansvliet was transformed from a natural inlet to a small harbour where boats could moor.

Sint-Jansvliet

Archeologen graven naar verleden van Sint-Jansvliet voor heraanleg plein in 2018.

Sint-Jansvliet

Ca. 800 jaar geleden groeide de Sint-Jansvliet uit van een natuurlijke inham naar een kleine binnenhaven waar schepen konden aanmeren.

Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet (en)

In 2018, Sint-Jansvliet will be rebuilt to create more space for the basketball court and the surrounding terraces. That is why the city’s archaeologists in early March 2016 will determine the exact location of these remnants and the state they are in.

Archeologisch onderzoek op Sint-Jansvliet

In 2018 wordt de Sint-Jansvliet heringericht zodat er meer ruimte komt voor het basketbalveld en de terrassen. Daarom onderzoeken stadsarcheologen begin maart 2016 waar de restanten van de vliet zich bevinden en in welke staat ze zijn.

Pages

Subscribe to RSS - Historische haven