Sint-Jansvliet

In de vroege middeleeuwen was de Sint-Jansvliet een natuurlijke inham of geul. Vanaf 1200 maakte de vliet deel uit van de stad. De inham werd breder uitgebouwd, zodat schepen zij aan zij aan konden meren. Dit was elders in de stad niet mogelijk. Doorheen de tijd werden aan weerszijden van de vliet verschillende markten gehouden, zoals de fruitmarkt en de Vlasmarkt.
Op de aansluiting van de Hoogstraat met de vliet stond de Sint-Janspoort. Deze zuidelijke toegang tot de stad was voorzien van een brug over de vliet. Er zijn weinig plannen en afbeeldingen bewaard gebleven, omdat de poort al in 1581 werd afgebroken.

GISid: 
073
Afbeelding: 
De Sint-Jansvliet op het plan van Virgilius Bononiensis
De Sint-Jansvliet op foto rond 1880
Latitude: 
51.22
Longitude: 
4.40