Sint-Jansvliet

Ca. 800 jaar geleden groeide de Sint-Jansvliet uit van een natuurlijke inham naar een kleine binnenhaven waar schepen konden aanmeren. Aan beide kanten werden markten gehouden, zoals o.a. een fruitmarkt en een vlasmarkt gehouden. Binnen twee jaar wordt de Sint-Jansvliet volledig heringericht om meer ruimte te creƫren voor het basketbalveld en terrassen. In het toekomstige ontwerp zal rekening worden gehouden met de archeologische restanten van de kaaimuren van Sint-Jansvliet. Daarom starten archeologen van de stad begin maart met archeologische proefsleuven om de precieze locatie en staat van de ondergrondse resten vast te stellen.

Datum: 
Thursday, March 10, 2016 - 15:45
Afbeelidng: 
De Sint-Jansvliet op het plan van Virgilius Bononiensis, 1565