Burchtmuur in de Zakstraat

De oudste muur van Antwerpen werd wellicht opgetrokken in de elfde eeuw ter vervanging van een aarden wal als bescherming van de toenmalige burcht. In de vijftiende eeuw werd de muur doorbroken bij de aanleg van de Zakstraat. Archeologen onderzochten de muur tijdens de werken aan twee nieuwbouwprojecten in 2008-2009. Uit hun onderzoek bleek dat de muur nog zeven meter onder het huidige straatniveau reikt en rechtstreeks op een natuurlijke schelpenlaag is gefundeerd. De burchtmuur werd geïntegreerd in beide nieuwbouwprojecten en is te bezichtigen door de glazen wand aan de noordelijke straatkant.

GISid: 
002
Afbeelding: 
Opgraving burchtmuur in 2005
Opmeting burchtmuur
Opgraving burchtmuur in 2008
Situering archeologisch onderzoek burcht 2008-2009
Latitude: 
51.22
Longitude: 
4.40

Categorie: