Ruien

De Antwerpse ruien verdedigden de middeleeuwse stad en fungeerden als watervoorziening, afvalplaats en open riool. In de loop van de zestiende eeuw was de stad de geurhinder beu, waarop ze besloot om de ruien te overwelven. De overwelving werd gestimuleerd door huizen bouw op de ruien gratis te maken. Het duurde wel nog tot de negentiende eeuw vooraleer de ruien volledig overwelfd waren. Vanaf het einde van de twintigste eeuw liep het meeste afvalwater van de stad niet meer via de ruien maar via rioolbuizen.
Vandaag zijn de ruien deels toegankelijk voor publiek vanuit het Ruihuis.

GISid: 
003
Afbeelding: 
De ruien van Antwerpen
De ruien van Antwerpen
Een ondergronds avontuur
Latitude: 
51.22
Longitude: 
4.40

Categorie: