Keizerspoort

De Keizerspoort was oorspronkelijk veertien meter hoog en opgetrokken in Noord-Italiaanse renaissancestijl. De voorzijde was versierd met halfzuilen, gefundeerd op halfpijlers. Bovenaan prijkte een vierkant fronton waarin twee leeuwen het wapenschild van Keizer Karel vasthielden. De funderingen van de poort werden ontdekt tijdens archeologisch onderzoek op de Leopoldplaats in 2002. Het betrof een massief rechthoekig bouwwerk met een bekleding van Lediaanse kalkzandsteen langs de grachtzijde. Bij de opgravingen waren de halfzuilen nog in perfecte staat. De funderingen werden uitgebroken en heropgebouwd in de ondergrondse parkeergarage Nationale Bank.

GISid: 
072
Afbeelding: 
Opgraving Keizerspoort in 2002
Opgraving façade Keizerspoort in 2002
Opgraving fundering Keizerspoort in 2002
Keizerspoort op kaart Virgilius Bononiensis
'Schaatsen op de vesten’ naar Breughel
Start afbraak Spaanse omwalling 1864-1865
Keizerspoort in 1865
Afbraak Keizerspoort in 1865-1866
Latitude: 
51.21
Longitude: 
4.41
Meer info: 

Categorie: