Paleis op de Meir

In 1859 besliste België om de landsverdediging in Antwerpen te concentreren. De stad werden uitgebouwd als verschansing waar de koning, de regering en een veldleger zich konden terugtrekken in afwachting van buitenlandse hulp. Daartoe werden een omwalling, een fortengordel en overstroombare gebieden aangelegd rondom de stad.
Op 4 augustus 1914 vielen Duitse legers België binnen. Twee weken later beval Koning Albert I de terugtrekking naar Antwerpen. De vorst en zijn familie verbleven er tot de val van de stad op 10 oktober 1914, waardoor Antwerpen even de hoofdstad van België was.

GISid: 
029
Afbeelding: 
De blijde intrede van koning Boudewijn in 1952
Paleis met het thans afgebroken huis Dens, 1924
Latitude: 
51.22
Longitude: 
4.41

Categorie: