Willemdok of Groot Dok

Napoleon wilde Antwerpen uitbouwen als oorlogshaven om Engeland te verslaan. Hij gaf in 1803 het bevel om twee dokken te bouwen in de Nieuwstad. Onder leiding van Ingenieur Mengin werden twee vlieten drooggelegd en het Boerenkwartier gesloopt. 2000 arbeiders en krijgsgevangenen groeven meer dan 1.000.000 m³ grond af. Op 24 november 1812 voer het eerste schip het dok binnen via de Bonapartesluis. Na de val van Napoleon kregen de dokken een handelsfunctie. Willem I schonk ze aan de stad. Vanaf 1903 werd het Groot Dok omgedoopt tot het Willemdok, dat vandaag een plezierhaven is.

GISid: 
052
Afbeelding: 
Het Boerenkwartier bij het Hansahuis (A. Grimmer)
‘Intocht van Napoleon in Antwerpen’ (Van Bree)
Hoed van Napoleon Bonaparte uit bevervilt, 1815
Plan van de Antwerpse handelsdokken, 1815
Litho ‘Zicht op de Bonapartesluis en de dokken’
Latitude: 
51.23
Longitude: 
4.41

Categorie: