Rijnkaai Zuid

Bij de tramwerken langs de kaaien tussen Amsterdamstraat in het noorden en St-Pietersvliet in het zuiden worden archeologische structuren blootgelegd. Aan de Rijnkaai, tussen Amsterdamstraat en St-Laureiskaai, lopen ondergronds de muren van het bastion ‘Kattenberg’ en de vroegere Timmervliet. Onder de Tavernierkaai zijn er de resten van de Graanvliet en 16de-eeuwse huizen van de Nieuwstad. Op de Van Meterenkaai kruist de nieuwe aanleg met de gedempte Brouwersvliet en afgebroken middeleeuwse woningen. Al deze resten worden tijdens de werken archeologisch onderzocht en opgemeten.

GISid: 
072
Afbeelding: 
Detail 16de eeuwse kaart Nieuwstad met vlieten
16de-eeuws schematisch plan Nieuwstad met vlieten
De stadsmuur tussen bastion Slijk en bastion Kattenberg in de Bataviastraat
De stadsmuur tussen bastion Slijk en bastion Kattenberg in de Bataviastraat
Restanten van huizen op het nieuwe rioleringstracé onder de Van Meterenkaai
Ingang van een kelder langs (een nu verdwenen deel van) de Adriaan Brouwerstraat
Latitude: 
51.23
Longitude: 
4.40
Meer info: 

Categorie: