Burchtmuur

De oudste muur van Antwerpen werd wellicht opgetrokken in de elfde eeuw ter vervanging van een aarden wal als bescherming van de toenmalige burcht. In het begin van de zestiende eeuw werd de muur doorbroken bij de aanleg van de Vleeshuisstraat. Tijdens werken aan een nieuwbouw in 2008-2009 kon de muur archeologisch worden onderzocht. Hieruit bleek dat op geregelde afstand funderingen voor haltorens staan. Twee van deze funderingen zijn bewaard in de ondergrondse parkeergarage. Bij de heraanleg van de straat in 2013 werd het tracé van de burchtmuur zichtbaar gemaakt.

GISid: 
002
Afbeelding: 
Opgraving burchtmuur in 2013
Opgraving burchtmuur in 2008
Torenfundering in de burchtmuur
Opgraving burchtmuur in 2013
Archeologisch onderzoek burchtmuur in 2013
Situering archeologisch onderzoek burcht 2008-2009
Latitude: 
51.22
Longitude: 
4.40

Categorie: