Tabaksvest – Mère-Jeanne

De 37 skeletten lagen verdeeld over twee kuilen en volgens verschillende oriëntaties. Ze dateren uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Er waren geen sporen van houten kisten. Van de 37 skeletten waren er 34 mannen en 3 vrouwen. Opvallend is de jonge leeftijd van de vrouwen. Van de mannen was het merendeel tussen 18 en 25 jaar oud. Het is duidelijk dat alle doden in één keer werden begraven, wat wijst op een traumatische gebeurtenis. Gezien de locatie en de datering worden de skeletten gerelateerd aan de Spaanse Furie, een hevige opstand die in het najaar van 1575 meer dan 7000 slachtoffers maakte.

GISid: 
046
Afbeelding: 
Overzicht site Tabaksvest 2008
Opgraving site Tabaksvest in 2008
Opgraving skelet in 2008
Opmeting archeologische sporen
Latitude: 
51.21
Longitude: 
4.41

Categorie: