Bisschoppelijk Paleis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gouvernementshotel door de Duitse krijgsoverheid opgeëist. De raadzaal werd gebruikt door het militair gerecht. Toen het gebouw in 1918 terug in handen van de provincie kwam, beslisten zij om een herdenkingsteken aan te brengen in de raadszaal. Het teken herinnert aan de doodstraffen en veroordelingen tot dwangarbeid die in deze zaal zijn uitgesproken. Het bronzen plaket van Josué Dupon werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verwijderd en vernield. Na de oorlog werd het plaket vervangen door een schaalmodel ervan, vervaardigd in 1920.

GISid: 
047
Afbeelding: 
 De raadzaal
Gedenkplaat voor de veroordeelde burgers
Gouvernementshotel als Duits hoofdkwartier, 1914-1918
Latitude: 
51.22
Longitude: 
4.40

Categorie: