Keizerspoort

De Keizerspoort was één van de vijf toegangspoorten tot de stad ten tijde van de Spaanse omwalling. In 2002 werden de funderingen van de poort opgegraven.

Bastion Keizerspoort

Bastion Keizerspoort is een deel van de Spaanse omwalling. Na de opgraving in 2003 is het bewaard in de parking Nationale Bank waar het vrij te bezoeken is.

Stadspark

Het Stadspark is gebouwd op de resten van Fort Herentals: een van Napoleons plannen om de stadsomwalling te versterken.

Ruien

Antwerpen heeft een ruienstelsel van acht kilometer. Je kan deze bezoeken vanuit het Ruihuis, gelegen aan de Suikerrui.

Koraalberg

De ‘oudste Antwerpenaar’ kwam in 1997 aan het licht tijdens bouwwerken op de Koraalberg. Het gaat om een schedel van een jongeman uit de negende eeuw.

Burchtmuur

De Antwerpse burcht werd in de middeleeuwen versterkt met een muur in Doornikse kalksteen. Bij de aanleg van de Vleeshuisstraat werd de muur doorbroken.

Aarden wal

Vanaf de elfde eeuw werd de Antwerpse burcht versterkt met een stenen muur, die werd voorafgegaan door een aarden wal van minstens vier meter hoog.

Burchtmuur in de Zakstraat

De Antwerpse burcht werd in de middeleeuwen versterkt met een muur in Doornikse kalksteen, die u vandaag kunt bekijken in een nieuwbouwproject in de Zakstraat.

Burchtgracht

De straat ‘Burchtgracht’ dankt haar naam aan de verdwenen watergordel die rondom de voormalige Antwerpse burcht liep.

Reuzenhuis

De naam van het huis verwijst naar reus Antigoon die de burcht bewoonde in de Romeinse periode en er tol eiste van de schippers. Wie niet betaalde, hakte hij de hand af.

Pages

Subscribe to Militair erfgoed - redactie APP RSS