Antwerpen ruienstad

In de late middeleeuwen beschermden de ruien, als watersingel, de stad Antwerpen. Vandaar de naam ‘Antwerpen ruienstad’.

Kipdorppoort

De Kipdorppoort is een van de twee hoofdtoegangen tot de zestiende-eeuwse stad. De volledige site is ondergronds bewaard.

Sas van het Schijn

Het Sas van de Schijn is een waterbouwkundig kunstwerk dat in 1818 werd gebouwd en in 2015 opgegraven.

Site Rode Poort

De site Rode Poort bestond in de zestiende eeuw uit een poort, een brug, twee bastions en de Houwer, een reservoir voor drinkwater. Bovengronds is niets bewaard.

Rode Poort

De Rode Poort is een stadspoort van de zestiende-eeuwse Spaanse stadsomwalling. Bovengronds bleef hiervan niets bewaard.

Bonapartesluis

De Bonapartesluis uit 1811 was de eerste getijdensluis van Antwerpen. Ze werd samen met het Bonaparte- en het Willemdok gebouwd in opdracht van Napoleon.

Londen-/Amsterdamstraat

In de Londen- en de Amsterdamstraat bevinden zich resten van de zestiende-eeuwse stadsmuur. Bovengronds is het tracé deels te volgen in de nieuwe straataanleg.

Slijkpoort

De Slijkpoort is de meest noordelijke poort van de Spaanse omwalling. Het tracé van het bijbehorende bastion is in de bovengrondse aanleg te volgen.

Bastion Kattenberg

Het bastion Kattenberg was het noordelijke eindpunt van de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling en sloot aan op de Schelde-oever. Er bleef bovengronds niets bewaard.

Brouwershuis

Het Brouwershuis werd in 1553 opgericht door Gilbert Van Schoonbeke. Het voorzag de brouwerijen in de Nieuwstad van water uit de vesten en de Herentalse Vaart.

Pages

Subscribe to Militair erfgoed - redactie APP RSS