Site Rode Poort

De site Rode Poort bestond in de zestiende eeuw uit een poort, een brug, twee bastions en de Houwer, een reservoir voor drinkwater. Bovengronds is niets bewaard.

Rode Poort

De Rode Poort is een stadspoort van de zestiende-eeuwse Spaanse stadsomwalling. Bovengronds bleef hiervan niets bewaard.

Bonapartesluis

De Bonapartesluis uit 1811 was de eerste getijdensluis van Antwerpen. Ze werd samen met het Bonaparte- en het Willemdok gebouwd in opdracht van Napoleon.

Londen-/Amsterdamstraat

In de Londen- en de Amsterdamstraat bevinden zich resten van de zestiende-eeuwse stadsmuur. Bovengronds is het tracé deels te volgen in de nieuwe straataanleg.

Slijkpoort

De Slijkpoort is de meest noordelijke poort van de Spaanse omwalling. Het tracé van het bijbehorende bastion is in de bovengrondse aanleg te volgen.

Bastion Kattenberg

Het bastion Kattenberg was het noordelijke eindpunt van de zestiende-eeuwse Spaanse omwalling en sloot aan op de Schelde-oever. Er bleef bovengronds niets bewaard.

Brouwershuis

Het Brouwershuis werd in 1553 opgericht door Gilbert Van Schoonbeke. Het voorzag de brouwerijen in de Nieuwstad van water uit de vesten en de Herentalse Vaart.

Obelisk

In 1903 vierde Antwerpen de 100ste verjaardag van het Napoleontisch decreet. Het stadsbestuur bouwde hiervoor een herdenkingsmonument. Na een voorlopig monument in stuc, werd het definitief exemplaar in 1906 ingehuldigd.

Bonapartedok of Klein Dok

Het Bonapartedok werd aangelegd in de zestiende-eeuwse Nieuwstad: een 25 ha groot terrein met vlieten en een woonwijk, het Boerenkwartier.

Willemdok of Groot Dok

Het Groot Dok werd aangelegd in de zestiende-eeuwse Nieuwstad: een 25 ha groot terrein met vlieten en een woonwijk, het Boerenkwartier.

Pages

Subscribe to Militair erfgoed - redactie APP RSS