Gouden munt in de Tabaksvest

In de Tabaksvest werden 37 skeletten opgegraven. Een van de skeletten was een jonge vrouw met een gouden munt tussen de ribben.

Van fort tot park

Het stadspark is gebouwd op de restanten van Fort Herentals, dat zijn militaire functie was verloren in 1859.

Spaanse omwalling

De Spaanse omwalling werd in het midden van de zestiende eeuw opgericht door Keizer Karel als een vijf kilometer lange verdedigingsgordel rond Antwerpen.

De Spaanse furie

Op 4 november 1576 plunderden muitende soldaten Antwerpen, waarbij haven en goed vernield werd en duizenden inwoners de dood vonden.

Archeologie in het Schepenhuis

Bij de heraanleg van de Suikerrui in 2012 kreeg de dienst archeologie de gelegenheid om onderzoek te verrichten naar het Schepenhuis en bouwblok ‘Den Teerling’.

Napoleon in Antwerpen

Vooraleer Napoleon eerste consul werd, hadden de Fransen al beslist om Antwerpen uit te bouwen tot een militaire marinebasis. Zijn visitatie aan de stad in 1803 bracht alles in een stroomversnelling.

Evolutie van een 'vorstelyck huys'

Het stadspaleis op de Meir werd in 1745 opgericht en later omgevormd tot keizerlijke en koninklijke residentie, waarna het - tot slot- een publiekspaleis werd.

De Hanze in Antwerpen

Eigenlijk is Antwerpen nooit een Hanzestad geweest, maar de Duitse Hanze had hier al vanaf 1468 twee panden. In 1564 bouwden zij het Hansahuis in de Nieuwstad.

Het bisschoppelijk paleis, een lange geschiedenis

De geschiedenis van het bisschoppelijk paleis gaat terug tot de veertiende eeuw. Het gebouw vervulde door de eeuwen heen verschillende functies.

Burcht van Antwerpen

De Antwerpse burcht is de versterkte handelsnederzetting waaruit Antwerpen is ontstaan. De burcht werd omsloten door de Scheldekaaien, de Burchtgracht en de Palingbrug.

Pages

Subscribe to Militair erfgoed - redactie APP RSS